Nuotraukos pavadinimas

UAB „Vilnozauras“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir vaizdinė konfigūracija“, kurio pagrindinis tikslas - sukurti patrauklią elektroninę parduotuvę, paslaugų bei produktų konfigūracijos ir vizualizacijos sprendimus.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 99 840,00 Eur., iš kurių 49920,00 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. gegužės mėn. iki 2025 m gegužės mėn.

Nuotraukos pavadinimas
Nuotraukos pavadinimas

UAB VILNOZAURAS vykdo projektą „DRABUŽIŲ IR AUDINIŲ GAMYBOS ATLIEKŲ PERDIRBIMO PROCESO IR ĮRANGOS, SKIRTOS PAKUOTĖS GAMYBAI SUKŪRIMAS“.

Projekto tikslas – sukurti technologiją pakuočių gamybai iš smulkintų ir presuotų tekstilės atliekų. Projektu sprendžiamos greitosios mados ir tekstilės gamybos atliekų panaudojimo problemos.

Projekto vertė – 70 000 Eur, ES finansavimas – 48 650 Eur. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projekto trukmė – 07/2023-07/2024